Otázky a odpovědi

Jak probíhá spolupráce s SVP Kolín?

Telefonicky případně emailově si domluvíte termín setkání podle Vašich časových možností a kapacitních možností střediska a bude Vám nabídnut nejbližší termín úvodního setkání.

Kolik mě bude stát návštěva SVP Kolín?

Služby SVP Kolín jsou poskytovány zdarma, Středisko je poradenské pracoviště zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.        

Musím mít doporučení na využití služeb SVP Kolín od pediatra, psychologa, psychiatra?

Ne, v případě, že ale máte dokumentaci ze specializovaných pracovišť týkajících se např. vyšetření u pedopsychiatra, můžete ji přinést k přiblížení cílů společné práce.        

Potřebuji potvrzení pro školu, že syn, nebo dcera potřebuje asistenta, mohu se na Vás obrátit?

Potvrzení vydává Pedagogicko – psychologická poradna, případně Speciálně psychologické centrum. SVP se zaměřuje na terapeutickou a poradenskou práci s klientem a na základě platné legislativy nevydává potvrzení pro školu týkající se stupňů podpůrných opatření.

Může klient chodit do SVP sám bez doprovodu rodičů??

Ano, po písemném souhlasu zákonného zástupce, nebo v případě, že klient dovršil 18 let. 

Mohu jako rodič navštívit SVP  jenom „pro radu“ a s SVP a dále nespolupracovat?

Ano, nabízíme možnost jednorázové intervence bez nutnosti následně využívat služby Střediska