• Individuální terapie, krizová intervence, rodinná a skupinová terapie
  • Psychologická a etopedická diagnostika
  • Intervence v třídních kolektivech zaměřená na eliminaci sociálně patologických jevů
  • Metodická pomoc pedagogům , výchovným poradcům a metodikům prevence, spolupráce se školními psychology
  • Účast na případových konferencích, výchovných komisích, spolupráce s institucemi, které participují na prevenci sociálně patologických jevů a ostatními pomáhajícími regionálními institucemi OSPOD, PPP, PMS, SVP Pyramida Rybitví, SVP Dobřichovice, DÚ Hradec Králové, Centrum poradenských služeb Poděbrady, Dětské centrum Kolín, Volno, o. s., Středisko rané péče Kutná Hora, Prostor plus o. p. , VÚ Kutná Hora..