Středisko výchovné péče Kolín je školní poradenské zařízení zřizované MŠTM, které od roku 2014 spadá pod DDŠ Býchory. Ambulantní formou v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hod nabízíme bezplatnou pomoc dětem rodičům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci a potřebují řešit výchovné obtíže, stejně jako osobám zodpovědným za výchovu profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. Nejčastěji poskytujeme pomoc v následujících oblastech:

  • školní problematika (nefunkční vrstevnické vztahy, obtížná adaptace na nové školní prostředí, šikana, záškoláctví, problémy s přijetím autority pedagogů a akceptací školních pravidel)
  • v rodinném prostředí (disharmonické sourozenecké vztahy, nefunkční rodinná komunikace, porozvodové situace – snížení jejich dopadu na vývoj dětí, korekce osobnostního rozvoje dětí s citovou, nebo sociální deprivací, domácí krádeže, lhaní, útěky z domova)
  • výchovné a vzdělávací problémy u dětí s poruchou pozornosti (ADD) nebo diagnostikovanou hyperaktivitou (ADHD)
  • hledání vhodné životní cesty u dospívajících, případně dětí s narušeným hodnotovým systémem
  • děti s psychickými a osobnostními problémy (s disharmonickým vývojem, snadno ovlivnitelné nevhodným identifikačním vzorem, emočně labilní, se sklony k afektivním reakcím s projevy asociálního antisociální charakteru)
  • projevy dětské a juvenilní delikvence – vandalismus, výtržnictví, majetkové trestné činy, násilí vůči okolí organizované ve skupině